Fasády

Fasády

 • rekonstrukce

 • lokální opravy

 • klempířské práce

 • čištění

 • nátěry

 • postřik proti hmyzu

 • zábrany proti ptactvu

 • lodžie a balkony

 • panelové spáry

 • zateplení

FASÁDY – OPRAVY

Zajistíme všechna nezbytná povolení a zábor veřejného prostranství (vozovka, chodník).

 

 • oklepání zvětralé omítky
 • omytí fasád tlakovou vodou
 • výroba a výměna klempířských prvků
 • zednické opravy
 • vypracování barevného řešení
 • nátěry fasád
 • úklid pracoviště
 • odvoz odpadu

FASÁDY – ČIŠTĚNÍ

Provádíme čištění všech běžných fasád mechanickým způsobem tzn. vysavači nebo tlakovou vodou, u skleněných ploch stěrkou a rozmývákem.

UMÝVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÝCH FASÁD

Mytí a čištění nepřístupných oken, fasád, výkladních a reklamních ploch. K čištění používáme ekologické čisticí přípravky.

ZATEPLENÍ FASÁD

Práce provádíme pomocí horolezecké techniky i z lešení. Zajistíme povolení od úřadů – stavební odbor, památkový odbor, technická správa komunikací – vozovka, chodník.

 

 • instalace kontaktního zateplovacího systému
 • výměna klempířských prvků
 • povrchová úprava – probarvená omítka
 • úklid pracoviště, odvoz odpadu

SPÁROVANÍ, TMELENÍ A OPRAVY SPÁR

Opravy spár na panelových domech, skleněných střechách, apod.

 

 • odstranění původní výplně spáry
 • vložení polyethylenové výplňového provazce
 • přetmelení spár tmelem
 • povrchová úprava spáry

SÍTĚ PROTI HOLUBŮM, ZÁBRANY PROTI PTÁKŮM

Dodáváme a instalujeme zábrany proti ptákům a holubům.

 

 • sítě proti ptákům – vhodné k zakrytí větších ploch, světlíků, výklenků, soch, apod.
 • zábrany hrotové proti ptákům a holubům – lze umístit na většinu povrchů
 • zábrany síťové proti ptákům a holubům – vhodné k zakrytí větších ploch, světlíků, výklenků, soch, apod.
 • zábrany lankové proti ptákům a holubům – vhodné na římsy, žlaby

OCHRANA FASÁD PROTI HMYZU

 • očištění ploch (říms, balkonů) pomocí průmyslových vysavačů
 • aplikace chemických postřiků bránicích usazování pavouků a jiných druhů hmyzu

 VÝZDOBA FASÁD – OSVĚTLENÍ, GRAFICKÉ NÁVRHY, REALIZACE

 • grafické návrhy
 • realizace

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?